Mochiba Sue Suki

geboren op 25 mei 2020 
 
Black Tabby Spotted
Drager van marbled en Lynx 
Ouders: Spotselotica Joiya of Mochiba & Heimdall Dellingr of Arindi

 FIV/FELV is uitgesloten wegens een gesloten cattery
Pra-b/PKDef is uitgesloten door de ouders van Suki
HCM/PKD beide normaal in 2021
 
 

 
 
 
 

 
Suki als kitten